Биофийдбек


 

Биофийдбек сензори

Биофийдбек софтуер

Консултативно – терапевтичен  център „Дай ръка” разполага с биофийдбек апарат от най – ново поколение, патентован в САЩ. Апаратът представлява мултифункционално интерактивно устройство, чиито сензори регистрират биологични параметри на тялото. По своята същност е инструмент от ново поколение, който стимулира човек да развива активно нови способности и помага на мозъка да намери обходен път за справяне със симптомите на дадено нарушение. Поради това се прилага като част от комплексна терапия за психологична и логопедична подкрепа и многократно увеличава ефективността на терапевтичните програми.

Биофийдбек тренингът е лесно приложим при деца на възраст над 4 години и е абсолютно безвреден метод без никакви странични ефекти. Сензори регистрират реално протичащите биологични процеси , а информация под формата на игри или аудио-визуални презентации се връща обратно към терапевта в реално време. Детето по интуитивен път изгражда стратегия и достига до желана цел, като успехът се възнаграждава по различни начини. Така тренираният процес се усилва, запаметява и автоматизира след не голям брой сесии, а бързият успех действа силно мотивиращо.Като резултат се подобрява общото психично състояние, контрола върху емоциите, повишава се концентрацията, подобряват се способностите за учене и запаметяване.

Приложението на биофийдбек апарата, повишава многократно ефективността на комплексната логопедична и психологична подкрепа при:

 • емоционално-поведенчески особености;
 • психосоматични състояния;
 • хроничен стрес и безсъние;
 • кризи, страхове, панически атаки, фобии;
 • артикулационни нарушения- замени, пропуски и/или изопачавания на звукове;
 • вербална диспраксия;
 • езикови нарушения (Дисфазия на развитието);
 • нарушения на плавността на речта (заекване, запъване);
 • трудности в обучението – нарушения  при четене, писане и аритметични умения-дислексия, дисграфия, дискалкулия, акалкулия;
 • нарушения в развитието;
 • генерализирани разстройства на развитието;
 • ХАДВ- хиперактивност с дефицит на вниманието (Хиперкинетичен синдром)

Представяне на метода Биофийдбек метода за терапия от доц. д-р Стоян Везенков