Логопед


Марияна Германова – специален педагог – логопед и слухово – речеви рехабилитатор

n1

Професионален опит:

2004 г. - Логопед в районен логопедичен кабинет в град  Бургас

 2005 г. - Сурдопедагог в паралелка с ученици с увреден слух в град Бургас

2006 г.  - Експерт по интегрирано обучение и специални училища в Регионален инспекторат по образованието – гр. Бургас

2006 – 2010 г.   - Председател на Екипа за комплексно – педагогическо оценяване към Регионален инспекторат по образованието – гр. Бургас

2012 г. до момента – Логопед и слухово – речеви рехабилитатор в Консултативно – терапевтичен център „Дай ръка“

 - Член на Национална асоциация на логопедите в България

Образование и обучение:

-          ЮЗУ „ Неофит Рилски” – гр. Благоевград, специалност „Специална педагогика – Логопедия и слухово  – речева рехабилитация;”

-          ШУ „ Еп. К. Преславски” – гр. Шумен, специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика”