Екип


Марияна Германова – специален педагог – логопед и слухово – речеви рехабилитатор

n1

Професионален опит:

2004 г. – Логопед в районен логопедичен кабинет в град  Бургас

 2005 г. – Сурдопедагог в паралелка с ученици с увреден слух в град Бургас

2006 г.  – Експерт по интегрирано обучение и специални училища в Регионален инспекторат по образованието – гр. Бургас

2006 – 2010 г.   – Председател на Екипа за комплексно – педагогическо оценяване към Регионален инспекторат по образованието – гр. Бургас

2012 г. до момента – Логопед и слухово – речеви рехабилитатор в Консултативно – терапевтичен център „Дай ръка“

2014г до момента- KindyROO  инструктор  ( Австралийска система за ранно-детско развитие от 6-седмица след раждането до 5г.)

 – Член на Национална асоциация на логопедите в България

Образование и обучение:

–          ЮЗУ „ Неофит Рилски” – гр. Благоевград, специалност „Специална педагогика – Логопедия и слухово  – речева рехабилитация;”

–          ШУ „ Еп. К. Преславски” – гр. Шумен, специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика”

 

 

 

 

Мария Палазова­ – психолог

Детско – ­юношеска и училищна психология-  ­диагностика и консултиране

 25042012585

 

 

 

 

 

 

Професионален опит:

2011г. –  ­2014г. – Психолог в Ресурсен център ПИОВДУСОП­ София град

2011г. -­ до момента – Психолог;методист и експерт по системата ПЛОМТ за РВВ и дислексия във Фондация “Стела Богомилова

2013г. – 2015- Психолог в ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ – ­гр. Бургас

2013г.­ – 2014г. – Психолог в ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ “Св. Николай Чудотворец”,гр. Бургас

2014г. –   до момента-Психолог в КОНСУТАТИВНО – ­ТЕРАПЕВТИЧЕН ЦЕНТЪР“ДАЙ­ РЪКА”, гр. Бургас

2014г до момента- KindyROO  инструктор  ( Австралийска система за ранно-детско развитие от 6-седмица след раждането до 5г.)

Образование и обучение:

2008г. – ­2010г. – СУ“ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ –  специалност „Детско – ­юношеска и училищна психология­ – диагностика и консултиране­“

2004г.­ – 2008г. – У­Т “ПРОФ. Д­Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” ­ – специалност „Психология“

2003­ – 2007 – У­Т” ПРОФ.Д­Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – специалност „Социална педагогика“

2011г. – до момента- ­ ЦЕНТЪР ЗА САМОПОЗНАНИЕ И ЛИЧНОСТНО САМОУСЪВЪРШЕНСТВАНЕ “ХИРОН“­ – психодрама асистент ( в процес на обучение)