Психолог


Мария Палазова­ – психолог

Детско – ­юношеска и училищна психология-  ­диагностика и консултиране

 25042012585

 

 

 

 

 

 

Професионален опит:

2011г. –  ­2014г. – Психолог в Ресурсен център ПИОВДУСОП­София град

2011г. -­ до момента – Психолог;методист и експерт по системата ПЛОМТ за РВВ и дислексия във Фондация “Стела Богомилова

2013г. – ­до момента- Психолог в ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ – ­гр. Бургас

2013г.­ – 2014г. – Психолог в ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ “Св. Николай Чудотворец”,гр. Бургас

 2014г. -  Психолог в КОНСУТАТИВНО – ­ТЕРАПЕВТИЧЕН ЦЕНТЪР“ДАЙ­ РЪКА”, гр. Бургас

Образование и обучение:

2008г. – ­2010г. - СУ“ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ -  специалност „Детско – ­юноюшеска и училищна психология­ – диагностика и

консултиране­“

2004г.­ – 2008г. – У­Т “ПРОФ. Д­Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” ­ - специалност „Психология“

2003­ – 2007 – У­Т” ПРОФ.Д­Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” - специалност „Социална педагогика“

2011г. – до момента- ­ ЦЕНТЪР ЗА САМОПОЗНАНИЕ И ЛИЧНОСТНО САМОУСЪВЪРШЕНСТВАНЕ “ХИРОН“­ – психодрама асистент ( в процес на обучение)