Кариери


От 01.10.2017 година обявяваме прием на кандидатури по програма „Студентски практики“ на МОН за студенти от специалност „Логопедия“

Желаещите могат да кандидатстват през сайта на проекта – http://praktiki.mon.bg/sp/

 

Информация за практическото обучение

Работа под супервизия.

Директни и индиректни наблюдения на терапевтични сесии /индивидуални и/или групови/ с лица с комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения от различни възрастови групи;

Асистиране в терапевтичните сесии /индивидуални и/или групови/– натрупване на практически опит;

 

Условия на работа

Дните и часовете на провеждане на стажа се уточняват седмица за седмица, според заетостта в центъра и казусите, възложени в програмата на стажантите.

 

Задачи, които ще изпълнява студентът

Асистиране в терапевтичните сесии /индивидуални и/или групови/

Участие в разработването на проекти на центъра;

Водене на документация при деца с езиково-говорни затруднения и проблеми в развитието, изготвяне на отчети и индивидуални програми за работа;

Подготовка на материали, необходими за терапевтичната работа;

 

Знания и умения, които се очаква да развие в практическото обучение

Запознаване със съдържанието на досиетата на клиенти с различни видове комуникативни нарушения;

Усвояване на умения за водене на документация при деца с езиково-говорни затруднения и проблеми в развитието, изготвяне на отчети и индивидуални програми за работа;

Усвояване на умения за снемане на подробен логопедичен статус при лица от всички възрастови групи, диагноза и диференциална диагноза при различните видове комуникативни нарушения;

Наблюдения над екипни диагностични консултации – начин на протичане и консултиране;

Асистиране в диагностични консултации – натрупване на практически опит;

 

Очаквани резултати от практическото обучение

Придобити умения за работа с документация при деца с езиково – говорни нарушения;

Умения за снемане на подробен логопедичен статус;

Основни умения за участие в екипни диагностични консултации.

 

Изисквания към студентите

Необходими знания

Отлична информираност за етапите на детското развитие, в частност езиково – говорното развитие – норма и патология;

Добри теоретични познания за клиничната картина на езиково – говорните и комуникативни нарушения.

 

Необходими умения

Отлични комуниктивни умения;

Отлична езикова култура;

Умения за работа в екип;

Компютърна грамотност;

Английски език – работно ниво

 

Необходими качества и други изисквания към студентите

Желание за развитие и професионална реализация;

Висока мотивация за работа и вграждане в екип

 

Очакваме ви, за да станете част от нашия екип!