Новини


Има ли нужда детето ми от работа с логопед и психолог?

Консултация в Консултативно – терапевтичен център „Дай ръка“, ще даде отговор на въпроса ви.

Ако запишете детето си за диагностика при нас до края на месец септември 2017 година, ще получите 30 % отстъпка от цената на диагностичния пакет.

Консултациите се провеждат от екип – логопед и психолог! При необходимост издаваме писмено становище, което да послужи в детската градина, училището или друг специалист!!!

За повече информация следете страницата ни във Facebook: Консултативно – терапевтичен център „Дай ръка“

 

ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИИ

Заявки за онлайн консултации с логопед, психолог и специален педагог, се изпращат на email: centardayraka@gmail.com

След изпращане на заявката ще получите имейл с указания за плащане, както и възможен час за провеждане на консултацията.

Заплащането на консултациите става по банков път, поне два дни преди насрочения час.

Консултирането се извършва чрез виртуална двупосочна аудио и видео връзка. Необходимо е да разполагате с компютър с интернет връзка,камера и слушалки с микрофон.

 

 

Консултативно – терапевтичен център „Дай ръка“ разполага със следните официално стандартизирани и адаптирани за България инструменти за оценка на детското развитие :

 

Developmental Profile 3

 

Рейтинг скала за оценка на детското развитие

dp3-icon-jpg-19GNCCQ7

Рейтинг скалата за оценка на детското развитие (Developmental Profile 3) e инструмент за оценка на развитието на деца от 0 до 13 години. Тя е разработена в съответствие със стандарта IDEA и се използва за скрининг оценка на нуждите на детето от специално образование.

Рейтинг скалата за оценка на детското развитие (Developmental Profile 3)изследва следните области:

  •  Физическо развитие – координация на мускулите, сила, гъвкавост и други двигателни умения.
  • Адаптивно поведение – способност да се справя с обкръжаващата среда – да се храни, да се облича, да използва съвременни технологии и да се грижи за себе си и за останалите.
  • Социо-емоционално развитие – умения за междуличностни отношения, социо-емоционално разбиране, представяне в социални ситуации и начин на отношение към приятели, роднини и възрастни.
  • Когнитивно развитие – интелектуални способности и предпоставки за успеваемост в училище.
  • Комуникация – рецептивна и експресивна на реч, способност за разбиране и изразяване – устно, писмено или чрез жестове.

Тестът се използва при деца от 0 до 13 години.

 

DDE-2

 

Тестова батерия за оценка на дислексия на развитието

dde2-jpg-N12ICL5F

DDE-2 е тестова батерия за оценка на дислексия на развитието. Тя е предназначена за ученици от 2-ри до 8-ми клас и се базира върху невропсихологичния модел на четенето на Coltheart (Dual Route Model). Батерията позволява диференцирана оценка на уменията за фонемно-графемното кодиране и декодиране и уменията за семантичен анализ на речта.

Тестът за оценяване на дислексията в детското развитие (DDE-2) се използва за диагностика на повърхностна и фонологична дислексия, на затруднения при фонемно-графемното кодиране и декодиране и за оценка на ефективността на различни интервенции.

DDE2 се състои от следните скали:

  • Визуален фонологичен анализ (графемно-фонемно кодиране и декодиране)
  • Сематичен анализ (четене на думи, определяне на отношения между значенията на думи, откриване на правописни грешки в смислени думи)

Тестът се използва при ученици от ІІ до VІІІ клас.

 

Източник на информацията: ОС България –  http://www.osbulgaria.com/bg/

 

КАРТИНЕН ТЕСТ ЗА ФОНОЛОГИЧНО ОСЪЗНАВАНЕ

/КТФО/ ЗА ДЕЦА ОТ 4 ДО 7 ГОДИНИ

/превенция на дислексия/

автор: КАТЕРИНА ЩЕРЕВА

 

b708c176c406987e91921e295835e3be

 

/КТФО/ ЗА ДЕЦА ОТ 4 ДО 7 ГОДИНИ е тест за изследване на фонологичното осъзнаване и бързото серийно назоваване като предиктори за нарушенията на четенето и писането при децата. Той включва 16 (шестнадесет) субтеста, отнасящи се до фонологичното осъзнаване, и 2 (два) – до бързото серийно назоваване.

 

 

 

 

Тестът може да се прилага:

1. За да се вземе решение за развитието на фонологичното осъзнаване и скоростта на серийно назоваване на деца във възрастта от 4 до 7 години.

2. С диагностични цели – при преценка на риск от дислексия.

3. С терапевтични цели – за индивидуализация при планиране на програми за стимулиране на фонологичното осъзнаване.

4. За оценка ефективността на провеждано обучение в индивидуални сесии или в малки групи във връзка с превенция на дислексия.

5. За планиране на терапевтични интервенции при вече установени нарушения в писмената форма на реч.

Източник на информацията: www.logopedsofia.com 

 

 

Диагностика и Превенция на Езика 3-4 – (Д.П.Е. 3-4)

10464147_652257168190784_8987114780190516184_nТова е бърз тест за оценка на комуникативното, езиковото и графомоторното развитие на деца, чиято възраст е от 3;0 до 4;0 години. Целта на методиката е ранно идентифициране на децата в риск, както и своевременното им насочване към специалисти от поддържащата сфера и към програми за превенция на нарушенията в писмената реч.
Тестът позволява ранно ориентиране в комуникативните и езикови трудности.
Реализира се под формата на въпросник и съдържа серия от прости въпроси, изискващи отговори от типа: ДА или НЕ

Тези въпроси оценяват способностите в четири области:
Област 1: СОЦИАЛИЗАЦИЯ-КОМУНИКАЦИЯ
Област 2: ГРАФИЗЪМ
Област 3: РАЗБИРАНЕ
Област 4: ИЗРАЗЯВАНЕ

Източник на информацията: http://logoped-romel.com/