Онлайн консултации


Заявки за онлайн консултации на email: centardayraka@gmail.com

КТЦ „ Дай ръка” разполага с модерна американска система за биофийдбек терапия. Системата се използва за превенция, терапия и/ или подобряване на постиженията в училище – повишаване на концентрацията, овладяване на тревожността, повишаване на качествата на вниманието. Изключително добре се повлияват различни емоционално – поведенчески, психосоматични, заекване и други говорни нарушения.

В Консултативно – терапевтичен център „Дай ръка“ се извършва диагностично – консултативна и терапевтична дейност, както следва:

– Диагностика с официално стандартизирани и адаптирани за България инструменти за оценка на детското развитие – познавателно, езиково – говорно, емоционално и социално;

– Терапия на езикови и говорни нарушения – алалия – общо недоразвитие на речта, дислалия – неправилно звукопроизношение, заекване/ нарушение на темпа и ритъма на речта, затруднения в комуникацията / способност за разбиране и изразяване;